Świdnica - informacje


56.222
mieszkańców Świdnicy
26.484
mężczyzn
29.738
kobiet

7.267
w wieku przedprodukcyjnym

33.566
w wieku produkcyjnym

15.389
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

208
zawarto małżeństw

413
urodzeń

794
zgonów

-381
przyrost naturalny
miasto Świdnica
dochody

292.712.928
wydatki

282.159.552
struktura wydatków Świdnicy

20.444
0,007%
Rolnictwo i łowiectwo

25.583.436
9,067%
Transport i łączność

26.307.024
9,323%
Administracja publiczna

907.247
0,322%
Turystyka

9.482.442
3,361%
Gospodarka mieszkaniowa

909.067
0,322%
Działalność usługowa

4.905
0,002%
Informatyka

244.032
0,086%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600
0,000%
Obrona narodowa

3.253.760
1,153%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.214.627
0,785%
Obsługa długu publicznego

43.380
0,015%
Różne rozliczenia

75.347.616
26,704%
Oświata i wychowanie

1.712.566
0,607%
Ochrona zdrowia

16.440.506
5,827%
Pomoc społeczna

619.047
0,219%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.013.510
1,422%
Edukacyjna opieka wychowawcza

29.351.478
10,402%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.980.212
2,828%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.707.686
2,732%
Kultura fizyczna i sport

70.015.984
24,814%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-07 08:40
REKLAMA
pogoda Świdnica
4.1°C
wschód słońca: 07:04
zachód słońca: 18:19
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Świdnicy

kiedy
2022-10-15 20:00
miejsce
Ślężański Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-16 17:00
miejsce
Świdnicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-16 20:00
miejsce
Świdnicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-11-05 19:00
miejsce
Ślężański Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany